AMSTERDAM - Leden van bewonersverenigingen hebben zaterdag in Amsterdam-Slotervaart een manifest aangenomen, waarin ze meer invloed willen afdwingen als ze met gemeenten en projectontwikkelaars onderhandelen over het opknappen van hun dorpen en achterstandswijken.

In het manifest staat dat gemeenten en woningcorporaties beter moeten luisteren naar wensen en ideeën van de bevolking zelf.

Als buurtbewoners meer mogen meebeslissen over sloop- en bouwplannen in hun omgeving, kan dat tijdrovende bezwaarprocedures voorkomen en de leefbaarheid bevorderen.

Het manifest van het Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken werd aangenomen door bewonersverenigingen uit onder meer Amsterdam-Slotervaart, Zaanstad, Rotterdam, Arnhem en Ganzedijk.

Subsidie

De belangenbehartigers brengen het manifest de komende periode onder de aandacht van gemeentebesturen, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

In het manifest wordt onder meer gepleit voor het subsidiëren van buurtcomités, zodat ze zelf in staat zijn om deskundigen in te huren bij het opstellen van alternatieve plannen.

Zo komen ze goed beslagen ten ijs tijdens onderhandelingen en worden ze een serieuze gesprekspartner.