DEN HAAG - Het beschikbare strooizout in Nederland moet eerlijker worden verdeeld. Nu claimt Rijkswaterstaat al het zout voor de snelwegen en vissen gemeenten achter het net.

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) heeft vrijdag gepleit voor een eerlijker verdeling bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Verkeer. De provincies en waterschappen ondersteunen het verzoek van de VNG.

''Het is nu net alsof wegen en straten in gemeenten niet belangrijk zijn'', zegt een woordvoerder van de belangenorganisatie van gemeenten.

''Ook daar moeten mensen de weg op. Al het zout gaat naar de snelwegen. Rijkswaterstaat zou ook minder kunnen strooien op de snelweg zodat er voor anderen nog wat overblijft.''

De VNG vindt dat de rijksoverheid ervoor moet zorgen dat de zoutvoorraden op peil blijven en eerlijk worden verdeeld.