ZIERIKZEE - Het kerkordelijk onderzoek van het regionaal kerkverband (de classis) Zierikzee naar de atheïstische dominee Klaas Hendrikse is nog niet klaar.

Donderdag meldde de classis dat de zaak was afgehandeld, maar enkele afgevaardigden hebben daar bezwaar tegen aangetekend.

Dat meldt het Reformatorisch Dagblad vrijdag naar aanleiding van een mededeling van dominee P. Zeedijk.

Volgens de indieners van het bezwaarschrift zijn er tijdens de vergadering woensdagavond fouten gemaakt ''die van grote invloed zijn geweest op de uitslag van de stemming''.

PKN

De classis begon het onderzoek tegen Hendrikse wegens zijn uitlatingen in het boek Geloven in een god die niet bestaat.

Hierin twijfelt de dominee openlijk aan het bestaan van God. Het werk leidde tot grote opschudding onder leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Visitatoren

Een commissie van visitatoren had de opdracht uit te zoeken of de opvattingen van Hendrikse in strijd zijn met die van de kerk.

Dat is niet het geval volgens de commissie. Hendrikse schrijft in zijn boek dat God niet bestaat, maar 'gebeurt'.

Daarom wijkt hij volgens de commissie niet af van andere theologen in de vrijzinnige stroming binnen de kerk.