AMSTERDAM - Rechters begrijpen technische rapporten van deskundigen vaak niet goed. Dat blijkt uit een onderzoek van het Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Forensische informatie wordt anders geïnterpreteerd dan de opstellers het bedoeld hebben, maar rechters denken dat ze het bij het juiste eind hebben.

De onderzoekers noemen het onbegrip over de vaak cruciale informatie in strafzaken 'een zorgwekkende ontwikkeling'.

Moordwapens

De rapporten bevatten vaak essentiële gegevens over moordwapens of vingerafdrukken. Verkeerde interpretatie kan grote gevolgen hebben voor het verloop van een strafzaak.

Of en hoe vaak het in de praktijk is fout gegaan is niet onderzocht. De 118 strafrechters en strafrechtadvocaten die meededen aan het onderzoek kregen verzonnen zaken voorgelegd.

De honderd medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die ter controle meededen, scoorden beter maar ook niet foutloos.

Zinnen

De uitkomsten van NFI-onderzoek zijn opgesteld in zogenoemde 'logisch correcte' rapportage. Deze zinnen blijken lastig te interpreteren.

In een voorbeeld waarbij een stuk tape dat bij een overval is gebruikt wordt vergeleken met een rol tape bij een verdachte thuis zou het NFI het volgende kunnen concluderen: "De resultaten van het onderzoek zijn veel waarschijnlijker wanneer tape A afkomstig is van rol B dan wanneer de tape afkomstig is van een willekeurige andere rol tape".

Zorgen

De onderzoekers hebben geen panklare oplossing voor het probleem. Wel geven ze aan dat ze zich zorgen maken en dat ze zich over het probleem zullen buigen.