DEN HAAG - De VO-raad stelt dat de aansluiting van het vmbo naar mbo en havo beter moet. ,,De samenwerking tussen vmbo en mbo laat nog te wensen over.

Vmbo'ers die doorstromen naar het havo, worden onvoldoende voorbereid op het niveauverschil en de vereiste zelfstandigheid'', concludeert het adviesorgaan in een rapport, dat het woensdag heeft aangeboden aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs.

Vooral voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels moet de aansluiting op het havo verbeteren. Bovendien zijn de scholieren niet voorbereid op het 'anders' moeten leren.

Dat laatste geldt ook voor het mbo. De leerlingen krijgen te weinig informatie over het vervolgonderwijs.

Rapport

Verder is er op school te weinig aandacht voor een goede loopbaanoriëntatie. Dat moet veranderen, vinden de VO-raad en de Stichting Platforms VMBO. De stichting overhandigde woensdag eveneens een rapport aan de staatssecretaris.

Van Bijsterveldt staat achter het advies dat scholen meer structurele aandacht moeten geven aan loopbaanleren, -oriëntatie en -begeleiding. Verder kondigde ze aan dat ze nog voor de zomer samen met de onderwijsorganisaties concrete maatregelen wil nemen om de overstap van vmbo naar mbo en havo te verbeteren.

Korte termijn

De staatsssecretaris liet weten ''op zeer korte termijn samen met de organisaties de adviezen nader uit te werken''.