AMSTERDAM - Op de meeste basisscholen start dinsdag de Citotoets. Leerlingen van groep 8 worden de komende drie dagen getoetst op hun basisvaardigheden.

Hieruit komt een advies voor de schoolkeuze na de basisschool.

Op 53 basisscholen vindt dit jaar een proef plaats met een verlate Citotoets. De leerlingen op deze scholen in de regio's Assen, Roermond, Wijchen en Elburg maken pas eind maart een toets.

Het idee achter deze aangepaste toets, die pas op een later tijdstip wordt afgenomen, is dat leerlingen meer tijd hebben om vaardigheiden als taal en rekenen onder de knie te krijgen.

Zo moet duidelijker worden naar welk schooltype de leerling kan gaan en verbetert de aansluiting op de brugklas, verwacht de PO-raad.