DEN BOSCH - Bijna de helft van alle 197 grote melkgeitenbedrijven in Brabant staat op ongewenste afstand van de bebouwde kom.

De provincie Noord-Brabant schrijft dat in een inventarisatie die is gemaakt voor een discussie donderdagavond in Provinciale Staten over de uitbraak van Q-koorts.

De provincie zet in op de verplaatsing van deze bedrijven en vestiging van nieuwe bedrijven zo ver mogelijk van de bewoonde wereld, aldus de notitie.

''Hoe dichter men bij het bedrijf woont, des te hoger het percentage zieken'', constateerde het RIVM afgelopen zomer. Deskundigen beschouwen een afstand van 500 meter in de toekomst als voldoende afstand tussen bedrijf en bewoning om de gezondheidsrisico's te beperken.

Duitsland hanteert die grens al. Brabant telt negentig geitenbedrijven die binnen die afstand van de bebouwde kom staan.

Epidemie

In de huidige Q-koortsepidemie oordelen experts strenger en noemen ze zelfs een afstand van minimaal 2 kilometer. In dat geval staat in Brabant vrijwel geen enkele geitenhouderij op een goede plek, aldus het overzicht.

Brabant overweegt de melkgeitenbranche als intensieve veeteelt te gaan beschouwen. Net als grote kippen- en varkensbedrijven worden melkgeitenbedrijven dan verplaatst en geclusterd in zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden.

Maatregelen

Via de provinciale milieuverordening wil Brabant maatregelen nemen op geitenbedrijven. De provincie denkt aan het afdekken van mest, afsluiten en ventileren van geitenstallen en permanent opstallen van geiten en melkschapen op bedrijven met meer dan vijftig dieren.