MIDDELBURG - Het uitbaggeren van de Westerschelde begint op 12 februari, ruim een halve maand eerder dan gepland. De uitdieping wordt uitgevoerd door een Vlaams consortium.

Dat meldde de Belgische krant De Standaard maandag op basis van 'goed ingelichte haven- en baggerkringen'.

Nederland en Vlaanderen ondertekenden in 2004 een akkoord over de uitdieping van de Westerschelde. Die moet het mogelijk maken dat grotere schepen de haven van Antwerpen kunnen bereiken.

Compensatie

Ter compensatie voor de natuur zou de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen worden ontpolderd. Dat leidde tot woedende reacties van bewoners en belangenverenigingen.

Maandagavond spreken ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met de gemeenteraad van Hulst over de plannen met de polder. Voorafgaand aan het overleg houden demonstranten een lawaaioptocht tegen de ontpoldering.