ARNHEM - Een op de drie moorden en doodslagen in Nederland wordt veroorzaakt door huiselijk geweld. Geweld in huiselijke kring maakt meer dodelijke slachtoffers dan geweld in het criminele circuit.

Ruim twee derde van de slachtoffers van dodelijk huiselijk geweld is vrouw.

Dit blijkt uit onderzoek dat door Bureau Beke uit Arnhem is verricht in opdracht van het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak.

Voor het onderzoek zijn alle zaken van moord en doodslag uit het jaar 2006 geanalyseerd. In dat jaar vielen 49 doden als gevolg van huiselijk geweld te betreuren.

Baby's

Bij een derde van de moord- en doodslagzaken is de partner van het slachtoffer de dader. Bij een kwart van alle zaken zijn (minderjarige) kinderen om het leven gebracht.

Ook ex-partners, overige familieleden, ouders of huisvrienden worden gedood.

Volgens de onderzoekers zijn de meeste slachtoffers tussen de 25 en 45 jaar oud, maar er worden ook opvallend veel kinderen en baby's om het leven gebracht. In 2006 waren dat er twaalf. Kinderen zijn vaak getuige van het huiselijk geweld.

Keukenmes

Van de verdachten van dodelijk huiselijk geweld is ongeveer 80 procent van mannelijke kunne. Hun leeftijd varieert van 19 tot 81 jaar, maar ruim de helft van de verdachten is tussen de 25 en 45 jaar.

In twee derde van de gevallen van moord en doodslag gebruikt de dader een wapen. Vaak is dit een gelegenheidswapen, zoals een keukenmes.

Waanideeën

De onderzoekers namen tien zaken uit 2006 nader onder de loep voor een zogeheten casusonderzoek. Daaruit is gebleken dat drie van die tien zaken onverwacht plaatsvonden.

Oorzaak van het geweld was in die gevallen stress, waanideeën en gevoelens van machteloosheid. In de andere zaken was er sprake van een vaak jarenlange opbouw van spanning en geweld.