DEN BOSCH - Er komt een volledig nieuw onderzoek in de heropende zaak van bejaardenverzorgster Ina Post, die in 1987 werd veroordeeld voor de dood van een inwoonster van een verzorgingshuis in Leidschendam.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat vrijdagmiddag besloten.

Alle getuigen die door de verdediging en justitie zijn aangedragen, worden op zitting gehoord, besloot het hof.

Het gaat om vijf deskundigen, zeven rechercheurs die bij de betwiste bekentenissen van Post waren betrokken en twee officieren van justitie.

Vingerafdrukken

Het gerechtshof laat verder nader onderzoek doen naar vingerafdrukken op kascheques die bij het slachtoffer werden gestolen.

Het rapport van de zogenoemde twijfelcommissie CEAS, die tot heropening van de zaak adviseerde, plus alle bijlagen worden aan het dossier toegevoegd.

Die laatste beslissing van het hof is opmerkelijk omdat verklaringen van bijvoorbeeld betrokken politiemensen bij het CEAS in vertrouwen zijn afgelegd.

Waarheidsvinding

''Het hof is van oordeel dat de waarheidsvinding in het strafproces prevaleert boven de door de CEAS aan de betrokkenen toegezegde vertrouwelijkheid.''

De bejaarde mevrouw Kolstee werd in augustus 1986 gewurgd gevonden in haar woning. Post zegt dat ze haar bekentenissen korte tijd later onder druk heeft afgelegd. Sindsdien ontkent ze haar betrokkenheid.

Hervatting van de zaak staat gepland op 31 mei als de deskundigen worden gehoord.