DEN HAAG - De Tweede Kamer wil zeker weten dat er straks nog genoeg brandweermannen uitrukken naar een brand en dat ze er ook op tijd zijn.

De 25 veiligheidsregio's waarin Nederland opgedeeld wordt, krijgen de vrijheid om zelf te bekijken hoe snel ze uitrukken en hoeveel mensen daarvoor nodig zijn.

Maar in de Kamer bestaat de vrees dat gemeenten dit aangrijpen om te besparen op de brandweer.

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) wil vastleggen wat gangbaar is, maar daar mogen de regio's wel van afwijken.

Op een brandweerauto zitten standaard zes personen, maar minder is ook mogelijk. Afhankelijk van het gebouw waar brand woedt, moet de brandweer binnen vijf tot tien minuten ter plekke zijn. Maar een veiligheidsregio mag hier ook van afwijken, tot een maximum van achttien minuten.

Wantrouwend

Ter Horst vroeg zich af waarom de Tweede Kamer zo wantrouwend staat tegenover het plaatselijke bestuur. Ook de regio's zullen zich laten leiden door brandveiligheid, en niet in de eerste plaats door de centen.

Verder vindt ze het weggegooid geld als er zes brandweerlieden naar een klein brandje gaan. De minister wees er ook op dat normen voor bezetting en uitrukken nu meer vast komen te liggen dan voorheen, toen er slechts een leidraad bestond waarvan niet duidelijk was hoe bindend die was.

Wel beloofde ze de Kamer de komende tijd goed te kijken wanneer de regio's de vrijheid nemen om af te wijken van de standaard wat betreft opkomsttijden en bezetting van de brandweerauto. Mocht dat nodig zijn, dan kan ze de uitgangspunten nog aanpassen.