DEN HAAG - De werkzaamheden om de Westerschelde te verruimen kunnen doorgaan. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren daartegen verworpen en stelt dat er nu geen juridische bezwaren meer zijn tegen de verruiming en verdieping van de zeearm.

De hoogste bestuursrechter oordeelt dat de werkzaamheden niet leiden tot aantasting van de natuur in het Scheldegebied.

De waterkwaliteit gaat er niet door achteruit en ook leiden ze niet tot minder mogelijkheden om zand te winnen.

Onder meer milieuorganisaties vreesden aantasting van de natuur door de werkzaamheden en stapten naar de Raad van State.

Natuurherstel

Die legde deze zomer in een voorlopige uitspraak de werkzaamheden stil. Dat leidde tot politieke verwikkelingen met Vlaanderen, dat al lang wacht op de beloofde diepere vaargeul waardoor grotere schepen de haven van Antwerpen kunnen aandoen.

Milieugroeperingen trokken hun bezwaren in, nadat het kabinet na lang wikken en wegen had besloten de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen te ontpolderen.

Door de polder terug te geven aan de natuur voorziet het kabinet namelijk in het door hen gewenste natuurherstel.

Gerda Verburg

Nu de Raad van State geen juridische belemmeringen meer ziet, kunnen de motoren van de baggermachines wat betreft minister Gerda Verburg (LNV) woensdagmiddag al gaan draaien.

Verburg is erg blij met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, waardoor de geplande werkzaamheden nu gewoon kunnen doorgaan.

''Beter had niet gekund'', aldus de bewindsvrouw die opgelucht vaststelt dat alle elf bewaren nu zijn afgewezen.

Kris Peeters

De bewindsvrouw heeft woensdagochtend al direct de Vlaamse minister-president Kris Peeters gebeld.

Verburg bracht hem op de hoogte van het goede nieuws en zei tegelijk te verwachten dat de internationale arbitragezaak waar de Vlamingen mee dreigden, nu van tafel is.

Ze verwacht ook dat de schadeclaims waarmee vanuit de Antwerpse haven werd gedreigd, nu van de baan zijn.

Motor

''Nederland en Vlaanderen opereren nu allebei weer binnen het verdrag en kunnen worden aangesproken op hun financiële verplichtingen. Er is geen enkele grond voor arbitrage of schadevergoeding: Nederland heeft geleverd.''

Ook de Vlaamse regering reageerde tevreden. Minister-president Kris Peeters en minister Hilde Crevits noemen het oordeel van de Raad van State een cruciale stap in de uitvoering van de zogeheten Scheldeverdragen waarin Nederland en Vlaanderen al in 2005 afspraken maakten over een diepere en ruimere Westerschelde.

Vlaanderen begon eind 2007 met haar deel van de werkzaamheden. De bewindslieden vinden de diepere Schelde noodzakelijk om ''de motor van onze Vlaamse economie'' te laten draaien.