DEN HAAG - LTO Nederland wil dat er meer, en sneller, vaccin beschikbaar komt om melkgeiten en -schapen in te enten tegen Q-koorts.

De land- en tuinbouworganisatie bepleit daarbij voorrang voor bedrijven, die vorig jaar niet konden vaccineren door gebrek aan entstof.

Ook wil LTO dat het fokverbod voor niet-besmette bedrijven zo snel mogelijk wordt geschrapt.

Het voortbestaan van bedrijven komt in het gedrang door het fokverbod én het aanvoerverbod, aldus LTO.

Als uit herhaald onderzoek van de tankmelk blijkt dat bedrijven niet besmet zijn, moeten die verbodsbepalingen zo snel mogelijk worden opgeheven.

Ondernemers krijgen wel een vergoeding voor dieren die worden afgevoerd, maar kunnen hun bedrijfsschade nergens verhalen, aldus LTO Nederland.