AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat megaprojecten als de Noord-Zuidlijn voortaan laten doorrekenen door een onafhankelijke partij.

Die moet onder meer kijken of de geraamde kosten realistisch zijn en of er voldoende geld is gereserveerd voor tegenvallers. Dat moet gebeuren voordat de gemeente definitief het besluit neemt om met een project te beginnen.

Dat staat in een brief (PDF) die het college van burgemeester en wethouders deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Het stadsbestuur neemt hiermee een aanbeveling over van de enquêtecommissie Noord-Zuidlijn. Die onderzocht onlangs hoe de bouw van de nieuwe metroverbinding zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Samenwerken

Het college kan zich ook vinden in de meeste andere aanbevelingen van de commissie. Zo vindt het stadsbestuur dat het bij grote projecten nauw moet samenwerken met het Rijk. Dat beschikt namelijk over veel kennis op dit gebied.

Ernstige fouten

Toen de gemeenteraad in 2002 besloot de Noord-Zuidlijn te bouwen, schatte Amsterdam de kosten op circa 1,4 miljard euro. Inmiddels is dat 3,1 miljard. Volgens de enquêtecommissie is tijdens de voorbereiding en de bouw van het project een groot aantal ernstige fouten gemaakt.