AMSTERDAM - Asbest wordt in vijftig tot tachtig procent van van de gevallen nog altijd illegaal uit woningen en bedrijfspanden verwijderd. Zeventien jaar geleden werd een verbod op het gebruik asbest van kracht.

Dat schrijft Trouw vrijdag op basis van het rapport Naleving Asbestregels dat in het bezit is van de krant.

Het zicht op het afvoeren van asbest zonder vergunning ontbreekt volledig, schrijft de krant.

De ministeries die opdracht gaven tot het onderzoek zijn volgens ingewijden zo geschrokken dat zij openbaarmaking van het rapport hebben tegengehouden. Het rapport was in juli al klaar.

Het gaat om het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van Sociale Zaken.

Jaarlijks overlijden zevenhonderd mensen als gevolg van het inademen van kankerverwekkende asbestvezels, schat het ministerie van Sociale Zaken.