ZWOLLE - De school in Zwolle van loverboy-slachtoffer Maria Mosterd is niet aansprakelijk voor de schade. Dat heeft de rechtbank in Zwolle woensdag bepaald.

De Thorbecke Scholengemeenschap heeft volgens de rechter niet onjuist gehandeld, zoals Mosterd claimde.

De scholiere, die de school bezocht van 2001 tot eind 2004, eiste 50.000 euro smartengeld en een schadevergoeding voor studievertraging.

Het meisje stelde vanaf de eerste klas te hebben gespijbeld en door een loverboy uit de klas te zijn gehaald. Regelmatig ging zij, zonder dat haar moeder het wist, niet naar school. In plaats daarvan werd zij misbruikt onder leiding van de loverboy.

Ingelicht

De school heeft volgens het meisje niet voor een goed veiligheids- en absentiebeleid gezorgd en heeft haar moeder niet ingelicht over haar verzuim.

Daardoor kon zij, zo stelt zij, slachtoffer worden van de loverboy. In 2006 gaf de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs de moeder gelijk, toen zij een klacht had ingediend tegen de school over het onveilige schoolklimaat.

Moeder

Volgens de school is het in de eerste plaats de plicht van de moeder om te zorgen dat haar dochter naar school gaat. De school stelt door de jaren heen de scholiere zo veel mogelijk te hebben begeleid.

De rechter gaf de school gelijk. De school heeft de bijzondere zorgplicht volgens de rechter niet geschonden. Daarnaast ligt de zorg voor een minderjarig kind primair bij de ouders.

Directeur Hans Schapenk van de Thorbecke Scholengemeenschap laat weten tevreden te zijn met de uitspraak. Hij wil in verband met een mogelijk beroep niet inhoudelijk reageren. Maria Mosterd schreef enige tijd terug het boek 'Echte mannen eten geen kaas' over haar ervaringen.