DEN HAAG - Het rookverbod is mogelijk toch geldig voor de ongeveer achtduizend kleine cafés die Nederland telt. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft dinsdag een advies aan het hoogste rechtscollege uitgebracht waarin dat staat.

Volgens hem kon de minister wel op grond van de Tabakswet komen tot een rookverbod in horecagelegenheden van ondernemers zonder personeel. De Hoge Raad geeft het definitieve oordeel over de zaak waarschijnlijk eind maart.

Afgelopen zomer leek het rookverbod van minister Ab Klink van Volksgezondheid te wankelen na een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Dat sprak de eigenaars van de Groningse kroeg De Kachel vrij van overtreding van het rookverbod.

Volgens het hof staat nergens in de wet dat het roken in horecagelegenheden verboden moet worden. Eerder sprak het gerechtshof in Den Bosch café Victoria in Breda al vrij.

Sigarettenrook

De rechter stelde dat cafés zonder personeel ongelijk worden behandeld, omdat voor hen een rookverbod geldt, terwijl kroegen met werknemers er alleen maar voor hoeven te zorgen dat die geen last hebben van sigarettenrook.

Nu worden alle kroegen, discotheken en restaurants verplicht om ervoor te zorgen dat personeel en klant geen last hebben van rook. Daarmee wil minister Klink één lijn trekken voor horeca met en horeca zonder personeel.

Protest

Het rookverbod werd op 1 juli 2008 ingevoerd en leidde tot protest, vooral onder de eenmanszaken in de horeca. Zij voelden zich ernstig benadeeld, onder meer doordat zij vaak geen mogelijkheid hebben een aparte rookruimte in hun café te bouwen.

Verder stellen ze door het verbod veel inkomsten te zijn misgelopen.