ROTTERDAM - Llink tekent bezwaar aan tegen het besluit van minister Ronald Plasterk (Media) om de omroep geen definitieve erkenning te verlenen. Dat maakte Llink dinsdagochtend bekend.

Ook maakt de omroep bezwaar tegen de erkenning van alle andere omroepen. Llink vindt dat er sprake is van een ''duidelijk onzorgvuldige besluitvorming, waardoor alle erkenningsbesluiten onrechtmatig zijn''.

Bij een bezwaarcommissie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de zendgemachtigde zijn argumenten aangedragen.

Mocht die commissie over uiterlijk zes weken dezelfde conclusie trekken als Plasterk, stapt Llink vermoedelijk naar de bestuursrechter.

Uitzendlicentie

De ideële omroep hoopt met zijn actie te bereiken dat hij per september van dit jaar toch een uitzendlicentie krijgt of dat Plasterk een nieuwe erkenningsprocedure begint waarin Llink kan meedraaien.

De PvdA-bewindsman oordeelde vorig jaar dat Llink niet voor een nieuwe uitzendtermijn van vijf jaar in aanmerking komt, omdat de zendgemachtigde te weinig extra inbreng heeft in het omroepbestel.

Schuldenvrij

Ook de geldproblemen van Llink speelden mee. ''Maar met de curator hebben we een plan opgesteld waardoor we per september schuldenvrij zijn'', zei een Llink-woordvoerster dinsdag.