AMSTERDAM - Burgemeester Job Cohen van Amsterdam heeft vrijdagavond de loftrompet gestoken over burgers die zich inzetten voor de samenleving. Hij deed dat tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak in het Concertgebouw.

Volgens de PvdA'er zijn betrokken burgers erg belangrijk voor de maatschappij.

Cohen noemde een groot aantal voorbeelden van Amsterdammers die zich inzetten voor de stad.

Daaronder was een project waarbij hoogopgeleiden op vrijwillige basis jongeren in achterstandsposities begeleiden of een lunchcafé waar mensen met een psychiatrische aandoening werken.

Verdeling

''Talloze initiatieven komen zo voorbij. Op persoonlijke titel, vanuit een organisatie, of samen met anderen'', aldus de burgemeester. ''Ik ontmoet overal Amsterdammers die zich inzetten om hun stad die bijzondere plaats te laten zijn die het al eeuwen is.''

Cohen stelde ook dat de overheid zich de komende tijd opnieuw moet gaan afvragen wat zijzelf moet doen en wat zij over moet laten aan private partijen. Dit is onder meer nodig omdat de gemeente, maar ook het Rijk door de economische crisis fors moeten gaan bezuinigen.

''De keuzes waar we voor staan vragen om grondige reflectie: wat doet de gemeente wel en wat doet de gemeente niet, of niet meer? Wie daarover nadenkt, stuit op de vraag over de verdeling tussen publiek en privaat'', aldus de burgemeester. ''Bij de uitdaging van de grote bezuinigingen bij Rijk en gemeenten zou aan die vraag nadrukkelijk aandacht moeten worden besteed.''

Volgens hem moet daarbij echter niet worden vergeten dat er dus nog een derde partij is die van belang is voor de samenleving: burgers zelf. ''Ik zie niet alleen de publieke en private sector, ik zie ook wat individuele Amsterdammers doen.''