DEN HAAG - Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken vindt dat mensen die ''er plezier aan beleven zich agressief te gedragen en te rellen'' tijdens oud en nieuw celstraf en of hoge boetes moeten krijgen.

Dat zei ze vrijdag op Radio 1.

''Als ik naar de cijfers kijk, is het geen rustige nacht geweest. Het was wel beheersbaar'', aldus de bewindsvrouw.

'Van de gekke'

Dat laatste is te danken aan de inzet van politie en hulpverlening, maar ze vindt het ''van de gekke'' dat die inzet nodig is.

Ze is vol lof over de inspanningen, ook over die van de gemeenten die hun best hebben gedaan ''leuke alternatieven voor jongeren'' uit te werken. ''Het maximale is gedaan.'' Het wordt tijd om individuen te treffen: ''Bijvoorbeeld met een brief van de burgermeester in de trant van: Als het volgend jaar weer zo gaat, krijgt u 10.000 euro boete.''

Afname incidenten

Volgens Binnenlandse Zaken lijkt er op basis van de huidige cijfers een afname te zijn van het aantal incidenten, maar is er dus ''geen sprake van een rustige jaarwisseling''.

Er werden tot nog toe 2420 aan de jaarwisseling gerelateerde incidenten gemeld tegen vorig jaar 2753. Er waren 871 brandstichtingen en 138 incidenten van geweld tegen werknemers met een publieke taak. De definitieve rapportage van 6 januari zal daar meer duidelijkheid over geven, verwacht het departement.

''In vergelijking tot de rapportage van 1 januari 2009 kan worden gesteld dat; het aantal incidenten is licht is afgenomen, maar het aantal incidenten van geweld tegen werknemers met een publieke taak is fors toegenomen (was 97 is nu 138).''