KOPENHAGEN - Het klimaatakkoord staat op papier, maar heeft bij de Nederlandse delegatie ook een wrange nasmaak achtergelaten.

''We hebben er niet uit gekregen, wat we hadden gewild'', vatte minister Jacqueline Cramer van Milieu de situatie in de nacht van vrijdag op zaterdag in Kopenhagen samen.

''Het is een akkoord waar we mee kunnen leven. We beschouwen het als een eerste stap op weg naar een ambitieus akkoord'', aldus Cramer.

In het akkoord dat door een kleine groep landen op papier is gezet, staat dat de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius zal worden beperkt.

Ook is besloten dat de ministers en regeringsleiders op de volgende klimaattop in december 2010 zullen streven naar een juridisch bindend document .

Groen fonds

Verder is overeen gekomen dat een groen fonds zal worden opgericht voor arme landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Daar zullen vanaf 2010 al vele miljarden in gestort worden.

Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) was zeer tevreden met het fonds. ''We hebben ervoor gezorgd dat de arme landen additionele gelden krijgen om zich te weren tegen klimaatverandering'', aldus de minister.

Winstpunt

Een Nederlands voorstel over de manier waarop met die gelden moet worden omgegaan, kwam in de definitieve tekst terecht. Minister Cramer noemde dat een ''groot winstpunt''. ''Zonder dit compromis waren we er niet uitgekomen'', stelde zij.

In februari moeten alle landen hebben aangegeven hoeveel uitstoot zij in 2020 ten opzichte van 1990 gaan verminderen. De Europese Unie heeft altijd gesteld 30 procent te willen reduceren, op voorwaarde dat ook andere landen ambitieuze percentages zouden noemen.

De kans is nu aanwezig dat Brussel in februari maar 20 procent vastlegt. ''Wat er nu is geboden, is niet voldoende voor die 30 procent'', zei minister-president Jan Peter Balkenende.

''Maar we moeten er wel alles aan doen om dat percentage omhoog te krijgen. We moeten dus andere landen gaan stimuleren.''

Minister Cramer blikte na afloop van de onderhandelingen alvast vooruit op de komende maanden. Ze sprak over de klimaattop die eind 2010 in Mexico zal worden gehouden. ''Daar zijn dan zeer waarschijnlijk weer regeringsleiders voor nodig.''

Machtsvertoon

Volgens de ministers en de premier is het onderhandelingsklimaat aanzienlijk veranderd. Cramer stelde nooit eerder zoveel machtsvertoon te hebben gezien tijdens een conferentie.

''Dit is nooit eerder vertoond. Regeringsleiders van de Europese Unie zeiden dat ze voor hun gevoel in een theaterstuk terecht waren gekomen, waarbij zij zelf niet meer wisten welke rol zij speelden'', vertelde Cramer.

Ze trok ook haar conclusies voor de toekomst: ''In deze geglobaliseerde wereld zal het nooit meer zo zijn dat de wereld zich zomaar internationaal zal laten binden in een verdrag.''