AMSTERDAM - Hoger opgeleiden hebben weinig vertrouwen in het EPD, mensen met lage opleiding juist wel. Het opleidingleidingsniveau van mensen blijkt grote invloed te hebben op de houding ten opzichte van het Elektronisch Patiënten Dossier.

Laag opgeleiden zijn positiever dan hoog opgeleiden. Naarmate mensen meer van het systeem afweten wordt die kloof alleen maar groter.

Dat blijkt uit een van een onderzoek aan de Eerste Kamer.

Intelligentiekloof

Het Rathenau Instuut ondervroeg verschillende doelgroepen in opdracht van de senatoren om een globaal beeld bij de meningen van burgers te krijgen.

Over het algemeen was er consensus dat de doelstellingen van het EPD goed waren. Zij concludeerden ook dat er weinig kennis over het systeem is.

Hoger opgeleiden maakten zich vooral zorgen over de beveiliging en de privacy en vragen verder door over het systeem. Lager opgeleiden denken volgens het Rathenau Instituut minder ver door en zijn vooral positief over de 'grote voordelen'. In die groep zijn mensen met veel zorgcontacten unaniem positef.

Groter

Tijdens het interview werd ook veel uitleg over het systeem gegeven, waarbij bleek dat de kloof in opleidingsniveau alleen maar groter werd.

Tegenstanders lieten steevast de term "Big Brother" vallen en vrezen voor een onpersoonlijke zorg.

Privacy en beveiliging

Dat er veel te vrezen valt rond beveiliging en privacy blijkt overigens ook uit een notitie
van een expertbijeenkomst. Zo wijst de Consumentenbond erop dat veel zorginstellingen hun informatiebeveiliging nog niet op orde hebben.

Professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit wijst erop dat zorgverleners niet zijn getrained om veilig met een EPD-systeem om te gaan. Hij wijst erop dat het verlies van één pas met pincode potentieel een "nationale ramp" is.

Hij pleit er dan ook voor dat alleen zorgverleners met een behandelrelatie bij de informatie van patiënten moeten kunnen en er een uitzondering komt voor noodgevallen.

Onverminderd kritisch

Ook in de beveiligingsindustrie blijven experts onverminderd kritisch. "Als ik dit nu lees dan kan ik mij niet voorstellen dat dit systeem door de Eerste Kamer komt", zegt Ronald Prins, directeur van Fox IT. De Tweede Kamer keurde de wet voor de invoering van het EPD eerder al wel goed.