DEN HAAG - Nederland heeft donderdagochtend voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een lans gebroken voor de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van de Servische provincie Kosovo vorig jaar.

De delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken legde tijdens haar betoog in het Haagse Vredespaleis vooral de nadruk op het zelfbeschikkingsrecht van volkeren.

De etnische Albanese meerderheid in Kosovo was de drijvende kracht achter de onafhankelijkheidsverklaring. Servië wil zijn provincie terug.

Op verzoek van Belgrado heeft de Algemene Vergadering van de VN de legaliteit van de afscheiding voorgelegd aan het ICJ, dat de kwestie sinds 1 december mondeling behandelt.

Mensenrechten

Nederland betoogde dat afscheiding onder uitzonderlijke omstandigheden mag. Volgens Den Haag is daarvan sprake, gelet op de zware schendingen van de mensenrechten in Kosovo ten tijde van het Milosevic-bewind in Belgrado.