AMSTERDAM - Steeds meer Nederlanders zien immigratie als een probleem. Dit blijkt uit het onderzoek Transatlantic Trends: Immigration 2009 van de Amerikaanse organisatie German Marshall Fund.

Het aantal Nederlanders dat immigratie eerder als een probleem ziet dan als een kans is sinds vorig jaar gestegen van 36 naar 45 procent.

Daarmee zit Nederland onder het Europees gemiddelde dat steeg van 43 naar vijftig procent ligt. Maar in geen enkel onderzocht land was de stijging in een jaar zo sterk.

In Groot-Brittannië zijn mensen het meest negatief over immigratie, daar ziet 66 de komst van mensen van buitenaf als een probleem.

Groter probleem

De economische situatie wordt door de meeste Nederlanders wel als een groter probleem ervaren dan de immigratie. Slechts vijf procent van de Nederlanders noemt immigratie als het grootste probleem dat het land kent, 44 procent noemt de economische crisis.

Ter vergelijking: twintig procent van de Britten ziet immigratie als het grootste probleem, en dertig procent de economische crisis.