BRUSSEL - De Belgische Senaat heeft donderdag ingestemd met de tijdelijke onderbrenging van gevangenen in Nederland.

Een duidelijke meerderheid van de senatoren ging akkoord met het verdrag met Nederland voor de overbrenging van vijfhonderd gedetineerden naar de gevangenis van Tilburg van begin volgend jaar tot eind 2012.

België kampt met een tekort aan cellen, terwijl er in Nederland een overcapaciteit is.