DEN HAAG - De toevoeging van smaakstoffen aan sigaretten moet beperkt worden. Dat bepleit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een onderzoek dat het instituut heeft gedaan naar rookgedrag van jongeren.

Daaruit blijkt dat 70 procent van de rokende jongeren voor een sigarettenmerk kiest op grond van de smaak. Natuurlijke of kunstmatig toegevoegde smaakstoffen spelen hierbij een grote rol.

Verder vindt het RIVM dat nog eens goed gekeken moet worden naar de prijs van een pakje sigaretten.

Jongeren gaan niet alleen sneller sigaretten roken die lekker smaken, maar kijken ook naar wat een pakje hun kost.

Ook spelen voorkeur voor een bepaald merk en de verkrijgbaarheid van dit merk een rol. Jongeren geven aan graag te willen weten wat sigaretten aantrekkelijk en verslavend maakt.

Jonge rokers

Bijna alle rokers (94 procent) beginnen voor hun zestiende, een derde steekt de eerste sigaret op voordat ze dertien zijn. De onderzoekers vroegen jonge rokers ook waarom ze er eigenlijk aan begonnen zijn.

Jongeren gaven aan nieuwsgierig te zijn geweest naar hoe het is om te roken. Verder doen ze mee met vriendjes die al roken en denken ze dat een sigaret lekker is.

RIVM

Het RIVM denkt dat het zinvol is beginnende rokers te bewegen meteen weer te stoppen. Bijna twee derde van de jongeren zou dat wel willen. Sigaretten kost ze te veel geld, en ze zijn nog slecht voor hun gezondheid ook.

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft het onderzoeksresultaten donderdag in ontvangst genomen.

Manipuleren

Hij zei dat fabrikanten van rookwaar jongeren manipuleren door lekkere smaakjes in sigaretten te stoppen en ze roze te maken voor de meisjes of zwart voor jongens die stoer willen zijn.

Hij noemde toevoeging van stoffen een onverantwoorde manier om jongeren aan het roken te krijgen.

De minister deed een appèl op de industrie om hiermee te stoppen, maar nam het pleidooi van het RIVM om strengere regels te stellen, niet over.

Manipuleren opinie

De brancheorganisatie Stichting Sigarettenindustrie wijst de suggestie dat de fabrikanten jongeren manipuleren in een reactie van de hand. ''De minister zit er met zijn uitlating over het willen manipuleren om jongeren aan het roken te krijgen volkomen naast.

Wat hier wel gemanipuleerd wordt, is de publieke opinie",' aldus de stichting. ''De toepassing van smaakstoffen in consumptieproducten is een van de meest gebruikelijke manieren voor fabrikanten om zich met hun producten te onderscheiden.''

Het RIVM ondervroeg via de websites van antirookorganisatie Stivoro en scholieren.com bijna vijfduizend jongeren naar hun rookgedrag en keuze voor een bepaald merk.