AMSTERDAM - Veilig Verkeer Nederland wil dat de limiet voor alcohol in het verkeer drastisch wordt verlaagd.

De verkeersorganisatie pleit in het AD voor een nullijn voor drank, drugs en medicijnen in het verkeer. In de praktijk betekent het dat de lagere limiet die nu voor beginnende automobilisten geldt, ook voor alle andere bestuurder moet gaan gelden.

Mensen die korter dan vijf jaar hun rijbewijs hebben mogen niet meer dan 0,2 promille alcohol in hun bloed hebben tijdens het rijden. Voor het overige verkeer is die limiet nu 0,5 promille. De lagere limiet betekent dat één biertje al te veel kan zijn.

Alcoholverbod

Het liefst wil de verkeersorganisatie een algeheel alcoholverbod in het verkeer, maar dat is volgens een woordvoerder onhaalbaar. Iemand die een appel of banaan eet kan ook alcohol in zijn bloed krijgen.

Fruit kan na het eten gaan gisten en daarbij ontstaat alcohol. "Maar aangezien een promillage van 0,2 eigenlijk betekent dat één glas al te veel is, zouden we die grens graag voor iedereen zien."

Eurlings

Alcohol in het verkeer kost jaarlijks aan zo'n 185 mensen het leven. Veilig Verkeer Nederland hoopt dat verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) het voorstel overneemt.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is tegen de nullijn. Een lagere limiet zou de politie meer tijd kosten en dat gaat ten koste van de aanpak van zware drinkers.