AMSTERDAM - Het Limburgse Beek is in augustus 2007 ternauwernood ontsnapt aan een ernstig vliegtuigongeluk.

De luchtverkeersleiding zag een propellervliegtuig ten onrechte aan voor een helikopter, waardoor het toestel bijna in botsing kwam met een Fokker met achttien passagiers.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport.

Door de inschattingsfout naderden het propellervliegtuig en de Fokker elkaar tot op zo'n 260 meter op vrijwel gelijke hoogte. Door de weersomstandigheden zagen de bemanningen elkaar niet.

De verwarring ontstond bij de verkeersleiding door achtergrondlawaai en slechte ontvangst van het radiosignaal. De luchtverkeersleiding verstond een niet bestaand type toestel, waarna werd uitgegaan van een helikopter.

Uitgebreid onderzoek

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft na het gebeuren een uitgebreid intern onderzoek uitgevoerd, aldus een woordvoerster. Op basis daarvan zijn in mei vorig jaar maatregelen genomen om een dergelijke situatie te voorkomen.

Zo wordt tijdens de opleiding van luchtverkeersleiders en in de reguliere trainingen uitgebreid aandacht besteed aan de procedures die voor zulke situaties gelden.