DEN HAAG - Huisartsen willen dat het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) niet landelijk wordt opgelegd zoals minister Klink van Volksgezondheid wil, maar geleidelijk vanuit de regio wordt uitgebreid. Dat stellen de huisartsenverenigingen LHV, NHG en VHN.

De huisartsen willen het huidige patiëntendossier dat al op veel plekken regionaal beschikbaar is, geleidelijk landelijk beschikbaar maken.

De huisartsen willen zo zorgen dat de uitwisseling van de gegevens veilig en betrouwbaar is en dat de systemen en de gebruikers op hun taak berekend zijn. De huisartsen willen dat ervaringen in de praktijk de snelheid van de invoering bepaalt.

Privacy

Het EPD ligt al langere tijd onder vuur, onder meer omdat de uitwisseling van medische gegevens de privacy van patiënten kan schaden.

Hoewel de huisartsen het EPD langzaam willen invoeren, onderschrijven ze het belang van het onderling elektronisch uitwisselen van gegevens voor de patiëntenzorg.