GRONINGEN - Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben donderdag massaal actie gevoerd tegen het onlangs ingevoerde Bindend Studieadvies (BSA).

Dit advies houdt in dat studenten die binnen een bepaalde tijd onvoldoende punten halen, hun studie moeten afbreken.

De studenten bezetten de hele dag het bestuursgebouw van de RUG en rond middaguur verzamelden enkele honderden studenten zich bij het Academiegebouw om te demonstreren.

De bezetting van het bestuursgebouw werd donderdag aan het begin van de avond na urenlange onderhandelingen met het College van Bestuur (CvB) beëindigd.

Kwaliteit

Studenten en het CvB kwamen uiteindelijk overeen dat er bij de invoering van het BSA meer aandacht is voor de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van studenten.

Tijdens de demonstratie bij het academiegebouw, die zo'n tweehonderd studenten trok, werden ook zorgen geuit over de door onderwijsminister Ronald Plasterk aangekondigde bezuinigingen in het hoger onderwijs.