URK - De twee jongste verdachten van de Urker moordzaak worden er niet meer van verdacht dat zij betrokken waren bij het doden van de 14-jarige Dirk Post. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Lelystad laten weten.

Justitie onderzoekt nog wel of de 12- en 13-jarige Urkse jongens het misdrijf hadden kunnen voorkomen en of ze nalatig zijn geweest.

Juridisch gesproken gaat het er nu nog om of de jongens op de een of andere manier medeplichtig zijn geweest aan de dood van Dirk. Als het onderzoek is afgerond, besluit het OM of het de jongens voor de rechter brengt.

Rol

Rispens: ''Wel kijkt het Openbaar Ministerie (OM) of hij een rol in deze zaak heeft gespeeld en zo ja, welke. Vervolgens moet worden bekeken of die eventuele rol ook strafbaar is geweest.''

Dinsdag vertelde advocaat Ter Haar van de 13-jarige verdachte al dat de twee jongste verdachten er niet bij waren toen Dirk Post stierf.

Volgens hem waren de drie verdachten en Dirk samen in het Urker bos en zijn de jongste twee weggegaan toen ze zagen dat de oudste verdachte een mes openklapte.

Gevaar

''Ze zijn weggelopen toen ze het bange vermoeden hadden dat er iets misging'', aldus Ter Haar. ''Ze waren bang dat ze gevaar liepen.''

Onderweg naar huis zou de 15-jarige oudste verdachte die het mes had, hen hebben ingehaald. De twee jongste verdachten hebben toen bloed aan de broek van de oudste verdachte gezien.

MSN

De vier jongens kenden elkaar van het skaten en van onder meer MSN. Ze trokken vorige week dinsdagmiddag met elkaar op, waren ''in het dorp een beetje aan het rondlopen geweest'' en zijn uiteindelijk naar het bos gegaan omdat de 15-jarige Urker daar een hut zou hebben, vertelde Ter Haar.

Volgens hem was van tevoren niet duidelijk dat er iets ging gebeuren. Over een mogelijke reden voor Dirks dood zei de raadsman niets.