DEN HAAG - Nederlanders voelen zich veilig en achten de kans op een terroristische aanslag in eigen land zeer klein.

Als mensen spontaan hun grote zorgen kunnen melden, scoren zaken als normen en waarden, werkgelegenheid en veiligheid op straat veel hoger.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de risicobeleving van terrorisme onder burgers, dat donderdag is gepubliceerd.

Van de achthonderd respondenten noemt 1 procent terrorisme en aanslagen. In 2005 was dat nog 39 procent, een jaar later 20 procent.

In 2005 was ongeveer de helft van de bevolking bang voor een terroristische aanslag. Dit jaar is dat gedaald naar 10 procent.

Normen en waarden

Dit jaar noemen de meeste mensen (18 procent) het verdwijnen van normen en waarden als de grootste zorg. Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen zich op openbare plekken steeds veiliger voelen.

Alleen in het openbaar vervoer groeit het gevoel van onveiligheid. Vorig jaar voelde 73 procent zich op zijn gemak in bus, tram of trein, dit jaar is dat 65 procent.

Het representatieve onderzoek, in opdracht van de Nationaal Cöördinator Terrorismebestrijding, is uitgevoerd onder leden van het onlinepanel van onderzoeksbureau Intomart GfK.