DEN HAAG - Medewerkers in de jeugdzorg kunnen straks voor de tuchtrechter verschijnen, als ze in hun werk ernstige fouten maken. Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin gaat tuchtrecht in de jeugdzorg mogelijk maken, schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer.

In het uiterste geval kan de tuchtrechter bepalen dat een medewerker in de jeugdzorg zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Het tuchtrecht gaat gelden voor medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg, de gezinsvoogdij en de jeugdreclassering en bij de instellingen voor de jeugdzorg.

Ook de gesloten jeugdzorg en de jeugdgevangenissen komen onder het tuchtrecht te vallen. In de jeugdzorg is lang gepraat over de instelling van een tuchtcollege.

Kalsbeek

Rouvoet neemt nu voorstellen over van een stuurgroep onder voorzitterschap van oud-PvdA-Kamerlid en oud-staatssecretaris Ella Kalsbeek.

Zij deed nog meer voorstellen om de jeugdzorg professioneler te maken, die Rouvoet nu gaat uitvoeren.

Net als voor artsen komt er een register waarin medewerkers in de jeugdzorg ingeschreven moeten staan. Ze moeten zich laten bijscholen om hun werk te mogen blijven doen.

Ook komen er minimale eisen waaraan een afgestudeerde jeugdzorgwerker moet voldoen. In professionele richtlijnen komt te staan welke diagnoses gesteld kunnen worden en wat de therapieën zijn.