DEN HAAG - Het aantal gevallen van huiselijk geweld is in 2008 iets afgenomen vergeleken met het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit cijfers van de politie en onderzoeksbureau Beke die woensdag bekend werden. Er werden 63.841 incidenten geteld, negenhonderd minder dan in 2007.

Na onderzoek van de politie gingen 11.312 strafdossiers naar het Openbaar Ministerie.

Het is voor het eerst sinds 2004, het jaar van de eerste jaarlijkse meting, dat het aantal incidenten is gedaald.

Driekwart van alle slachtoffers is vrouw in de leeftijd van 25 tot 45. Een op de acht slachtoffers is jonger dan 18 en bijna 2 procent van de groep slachtoffers is jonger dan 6 jaar, blijkt uit het politierapport.

Ex-partner

Huiselijk geweld is in 70 procent van de gevallen gericht tegen de (ex-) partner. Hierna volgen overige familieleden (10,4 procent) en de eigen kinderen (9 procent).

Overigens zijn de cijfers die de politie hanteert gebaseerd op het aantal aangiftes en meldingen van geweld thuis. De politie vermoedt dat het aantal niet geregistreerde incidenten van huiselijk geweld, dat ze de 'dark number' noemt, groot is.

Dat komt omdat slachtoffers vaak in bepaalde zin afhankelijk zijn van de dader, zich schamen, of geen vertrouwen hebben in de politie, aldus het rapport.