DEN HAAG - In Nederland wonen zeker 1374 mensen die met minimaal twee vrouwen of mannen tegelijk zijn getrouwd.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie woensdag geschreven in antwoord op schriftelijke vragen van VVD-Tweede Kamerlid Paul de Krom.

De minister baseert zich op cijfers uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Polygamie is in Nederland verboden.

Buitenland

Polygame huwelijken die door buitenlanders in het buitenland rechtsgeldig zijn gesloten, worden hier echter nog wel erkend. Veel gehuwden met meerdere partners wonen hier al jaren. Vorig jaar zijn vier mensen in de GBA geregistreerd die twee of meer vrouwen of mannen hebben.

Hirsch Ballin heeft geen aanwijzingen dat mensen de Nederlandse wet omzeilen door in het buitenland te trouwen om vervolgens het polygame huwelijk in Nederland te laten erkennen. De bewindsman wijst erop dat het gaat om erkenning van huwelijken van mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Een in Nederland verblijvende vreemdeling met meerdere partners kan slechts één vrouw en de uit haar geboren kinderen naar ons land halen.

Wet veranderen

Veelwijverij past volgens Hirsch Ballin niet in de Nederlandse rechtsorde. Op basis van een binnenkort te verschijnen vergelijkend onderzoek van de Universiteit Utrecht zal hij bekijken of justitie meer mogelijkheden moet krijgen om polygamie te vervolgen als een in Nederland wonende buitenlander zich daaraan schuldig heeft gemaakt.

De minister kondigde woensdag ook aan dat hij de wet wil veranderen zodat het makkelijker wordt om mensen te vervolgen die iemand in het buitenland tot een huwelijk dwingen. Huwelijksdwang is in Nederland strafbaar. Justitie heeft nu slechts beperkte mogelijkheden tot vervolging van in het buitenland gepleegde huwelijksdwang.