AMSTERDAM - Alle overheden en organisaties die een belangrijke rol spelen bij rampenbestrijding worden komend voorjaar aangesloten op een nieuw communicatienetwerk.

Met het noodnet kan worden gebeld, gefaxt, gemaild en vergaderd via een beeldverbinding.

Het dient als reserve voor als het gewone telefoonverkeer uitvalt en wordt volgens het ministerie van Binnenenlandse Zaken dus zelden gebruikt. Het nieuwe systeem moet het Nationaal Noodnet, dat sinds 1991 in gebruik is, vervangen.

Met het oude systeem was alleen bellen en faxen mogelijk. "Het is een telefoonverbinding voor als het gewone telefoonverkeer uitvalt. Zo kan een burgemeester bijvoorbeeld toch nog met de minister overleggen als een dijkdoorbraak dreigt", legt een woordvoerder uit.

Geen C2000

Het systeem heeft niets te maken met C2000. Dat is een netwerk voor communicatie via portofoons en mobilofoons voor politie, brandweer, ambulances en marechaussee.

Het netwerk wordt geleverd door KPN, gaat NoodCommunicatieVoorziening (NCV) heten en kost ruim 6,5 miljoen euro per jaar. Het oude netwerk heeft 5500 aansluitingen.

Gebruikers zijn gemeentehuizen, regionale meldkamers van de politie, coördinatiecentra van provincies, ziekenhuizen en het Nationaal Crisiscentrum. Verder zijn onder meer waterbedrijven, openbaarvervoerbedrijven en omroepen aangesloten.

Nu zijn er nog aparte aansluitingen voor de noodtelefoons, maar met het nieuwe systeem kan met de gewone telefoon worden gebeld.