AMSTERDAM - Burgemeester Hubert Bruls van Venlo heeft een onderzoek laten instellen naar het ronselen van stemmen in zijn gemeente. Hij zegt verschillende geluiden op te hebben gevangen dat bij met name Turkse gezinnen gevraagd is stembiljetten af te geven.

De politie onderzoekt de zaak. Welke partij of kandidaat bij de mogelijk verkiezingsfraude betrokken zou zijn, wil Bruls niet zeggen.

"Iedereen is natuurlijk onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar ik kreeg een aantal vertrouwenwekkende indicaties hierover binnen. Ik ga geen namen naar buiten brengen."

Het is verboden om stemkaarten door te geven of te verkopen. Wel is het mogelijk om iemand te machtigen om een stem uit te brengen.

Volgens Bruls is het moeilijk om het verschil aan te tonen, maar zijn de hoofden van de stembureaus gevraagd op te letten. Iemand mag maximaal één machtiging meenemen.

Verdelen stemkaarten

Als achteraf blijkt dat een kandidaat erg veel stemmen via machtigingen heeft gekregen is dat reden daar nog eens naar te kijken. Ook het verdelen van stemkaarten voor de deur bij stembureaus over verschillende mensen wordt in de smiezen gehouden.

Venlo is een van de zes gemeenten waar woensdag al wordt gestemd. In de rest van het land vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats in maart, maar in de zes gemeenten zijn die vanwege herindelingen vervroegd.