DEN HAAG - Defensie heeft de komende jaren niet genoeg geld om het personeelsbestand volledig te vullen. Dat komt door bezuinigingen als gevolg van de economische crisis.

Dat heeft staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De krijgsmacht heeft al jaren een hardnekkig tekort aan personeel, vooral aan militairen. Dit jaar is de organisatie voor ruim 93 procent gevuld en dat zal in 2015 zijn opgelopen tot ruim 98 procent.

Er zijn nu 6300 vacatures en over zes jaar zullen er nog steeds 1100 niet zijn opgevuld, schrijft De Vries.

Overschot

Vorig jaar ging De Vries er nog wel van uit dat Defensie de komende jaren genoeg mensen binnen de poorten zou krijgen.

Aan burgerpersoneel is wel een overschot, aldus De Vries. Vierhonderd burgers bezetten tijdelijk militaire functies, dus eigenlijk zijn er 6700 militaire vacatures. Begin dit jaar waren dat er overigens nog 7600.

In beeld

Volgens De Vries zijn er meer mensen aangetrokken dankzij zowel de wervingsacties als de economische crisis. Daardoor wordt de arbeidsmarkt krapper en komt Defensie bij meer mensen in beeld.

Bovenop de inhaalslag die Defensie uitvoert, heeft de organisatie elk jaar een gewone vervanging nodig van vijf- tot zesduizend nieuwe jonge mensen. Er zijn nu veel meer mensen in opleiding dan was gepland, aldus de staatssecretaris.

Prioriteit

Maar mocht Defensie al genoeg extra nieuwe mensen aantrekken, dan zal de organisatie het aantal vacatures langzamer moeten invullen, meldt De Vries.

Daarbij wordt wel prioriteit gegeven aan werknemers die schaars zijn, zoals technici, en functies die zich bezighouden met de verbetering van de bedrijfsvoering.

Defensie moet volgend jaar 65 miljoen euro bezuinigen en dat loopt op naar 119 miljoen in 2011 en 154 miljoen in 2014.