DEN HAAG - Het meldpunt waar luchtvaartpersoneel onveilige situaties in de luchtvaart kan aangeven, gaat op de schop, omdat het systeem van de meldingsplicht niet goed werkt.

De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie) hebben dit woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Sinds 2007 zijn Europese regels van kracht die onder andere gezagvoerders en luchtverkeersleiders verplicht om melding te maken van defecten, fouten of andere onregelmatigheden.

Het gaat om voorvallen die de vliegveiligheid kunnen beïnvloeden, maar die niet leiden tot een ongeval of een ernstig incident.

Meldingen

Een commissie lichtte het systeem na twee jaar door en concludeerde dat het aantal meldingen fors is toegenomen, maar dat het meldpunt nog niet optimaal werkt.

Dit zogeheten Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) koppelt de meldingen bijvoorbeeld niet regelmatig terug aan de overheid en de luchtvaartsector. Resultaten blijven uit en dat werkt demotiverend om voorvallen te melden.

Een verdere integratie van het bureau in de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) ligt voor de hand, aldus de ministers.

Gegevens

De gegevens van degene die de melding doet, zijn beschermd. Er volgt daarom geen strafrechtelijke vervolging tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. In dit geval informeert het ABL het Openbaar Ministerie.

Binnen de luchtvaartsector leeft het gevoel dat de meldingsbereidheid wankelt door deze mogelijkheid. Tot op heden is het OM nog nooit ingeschakeld.

De ministers handhaven het beleid, hoewel een ander adviescollege (Degas) vindt dat de wet zou moeten worden aangepast en het begrip grove nalatigheid buiten het strafrecht zou moeten worden gehouden.