AMSTERDAM - Voor afgestudeerde studenten of studenten die gestopt zijn is het vaak ook na het inleveren van de ov-studentenkaart mogelijk om gratis te reizen.

Er vindt namelijk na het afronden van de studie nauwelijks controle plaats op het gebruik van de eveneens verstrekte ov-chipkaart, waarop ook het gratis reizen is geactiveerd.

Studenten moeten, zodra ze stoppen met studeren, hun ov-studentenkaart inleveren en de gratis reizen 'sleutel' van hun ov-chipkaart laten halen bij een verkoop- en informatiepunt van een van de vervoerders.

Geen controle

Er wordt echter niet gecontroleerd of dit laatste ook daadwerkelijk gebeurt. Alleen als tijdens het reizen controle plaatsvindt en de oud-student zijn 'papieren' ov-studentenkaart niet kan tonen worden boetes uitgedeeld voor onterecht gebruik van de Studenten ov-chipkaart.

Een student kan bij het afhalen van zijn ov-studentenkaart kiezen voor gratis reizen in het weekend of gratis reizen doordeweeks. In 2010 verdwijnt de 'papieren' ov-studentenkaart. Iedere student zal een studenten-ov-chipkaart ontvangen, waarbij die zelf het product, weekend of week, kan activeren en stopzetten.

Overgangsfase

Daarrmee komt een einde aan de overgangsfase van papieren kaart naar chipkaart. Het huidige studentenreisproduct op de chipkaart, vervalt dan. Alleen studenten die in 2010 recht hebben op studiefinanciering kunnen een nieuw studentenreisproduct ophalen.

Charlotte Schoenmakers, woordvoerder van de studenten-ov-chipkaart, erkent dat er ex-studenten zijn die nog gebruik maken van de mazen in het net gedurende deze overgangsfase. "We zijn wel aan het proberen om deze kaarten te blokkeren, maar het lukt niet om dat bij allemaal te doen."

Schoenmakers laat weten geen schatting te kunnen maken van het aantal studenten dat onterecht gebruik maakt van het gratis reizen. Wel stelt ze dat onrechtmatig gebruik van de Studenten ov-chipkaart vanaf 1 januari 2010 helemaal niet meer mogelijk is.

Automatisch

"Op dat moment verandert het hele systeem. Dan verdwijnt de papieren ov-studentenkaart en zal alleen nog met de studenten-ov-chipkaart gereisd kunnen worden. Die wordt automatisch geblokkeerd zodra een student zijn studiefinanciering stopzet bij de IB-Groep en dus geen recht meer heeft op zijn studentenreisproduct."

Schoenmakers stelt dat studenten tot eind van het jaar wel verplicht zijn op verzoek hun papieren ov-studentenkaart te tonen. "De mogelijkheid om fraude te plegen beperkt zich daarom tot die plekken waar geen intensieve controle plaatsvindt."