MAASTRICHT - Scholieren en studenten rekenen beter dan menigeen denkt. Dat beweert het Maastrichtse onderzoeksinstituut Flycatcher op basis van onderzoek onder 1900 Nederlanders van twaalf jaar en ouder.

Het onderzoeksbureau, dat is gelieerd aan de Universiteit Maastricht, legde de respondenten vier rekenvragen en zes taalvragen voor.

Het waren opgaven op drie niveaus: eind basisschool, eind vmbo/mbo2 en eind havo5/mbo4. De studenten en scholieren scoorden vooral wat rekenen betreft veel beter dan de mensen die geen onderwijs meer volgen.

Resultaten

Van de scholieren en studenten had respectievelijk 60 en 55 procent alle rekenvragen goed. Bij degenen die geen onderwijs meer volgen, was dat ruim een derde. Bij de taalvragen had ruim een derde van de scholieren en studenten alle vragen goed, terwijl van de Nederlanders die geen onderwijs meer volgen ruim een kwart alle vragen goed beantwoordde.

Hoewel de schoolgaande jongeren op alle fronten beter scoorden, gaf de helft van de ondervraagden aan het reken- en taalniveau van leerlingen slecht te vinden. Vooral 50-plussers denken daar zo over.

Dat niveau is niet de schuld van het lage rekenniveau van leraren, maar van het toegestane gebruik van rekenmachines en computers, vinden de respondenten.