DEN HAAG - De Bureaus Jeugdzorg kunnen dicht. De hulpverlening moet komen vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin, die onder gemeenten vallen. Dat zegt Bart Eigeman, bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Volgens Eigeman moet hulpverlening dichtbij het kind en het gezin komen.

Door jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te plaatsen vervalt de taak van de Bureaus Jeugdzorg die op provinciaal niveau opereren.

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zouden moeten werken zoals huisartsen, stelt Eigeman eveneens voor.

De uitvoering van 'gedwongen' jeugdzorg, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering, is volgens Eigeman een taak voor het rijk.

Mensen met een vraag of probleem kunnen naar het (CJG) om doorverwezen te worden naar deskundige hulp.

Eigeman baseert zich op een advies van de commissie-Paas, die afgelopen zomer onderzoek deed naar jeugdzorg.