DEN HAAG - Ruim 46.000 belangstellenden hebben zaterdag een rechtbank of een gerechtshof bezocht tijdens de open dag van de rechtspraak.

Dat zijn 15.000 bezoekers meer dan vorig jaar. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak zaterdag bekendgemaakt.

Met de open dag, dit jaar onder het motto De rechter maakt het verschil, willen de gerechten de drempel verlagen. In alle rechtbanken en gerechtshoven werden zittingen nagespeeld.

Ook konden belangstellenden onder meer in debat gaan met rechters, hun eigen oordeel geven over rechtszaken, een informatiemarkt bezoeken of het cellenblok bekijken. De open dag werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd.