DEN HAAG - Het kabinet heeft het besluit over de IJmeerlijn uitgesteld tot 2014. Verkeersminister Camiel Eurlings vindt het plan van Almere voor een spoorverbinding via het IJmeer die de stad moet verbinden met Amsterdam nu nog te kostbaar.

Het kabinet wil en kan hier alleen mee instemmen als er een haalbaar financieel plan ligt, bleek vrijdag na de ministerraad. Almere krijgt twee jaar de tijd om het plan verder te ontwikkelen.

Eerder bleek uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat deze IJmeerlijn, die zeker 4,3 miljard euro kost, zwaar verliesgevend zou zijn.

Er komt nu een werkmaatschappij om de plannen verder uit te werken. Daarin zijn ook het Rijk, Amsterdam, Flevoland, Noord-Holland en private partijen vertegenwoordigd.

Deze werkmaatschappij moet ervoor zorgen dat de kosten van de plannen flink omlaag gaan.

Kosten

''De kosten moeten een stuk naar beneden'', stelt Eurlings. Er gaat bijvoorbeeld gekeken worden of een combinatie van spoor en weg mogelijk is. De nu voorziene IJmeerlijn is een lightrailverbinding.

Wethouder Adri Duivesteijn (Wonen) van Almere sprak in een eerste reactie van ''een volgende fase''. De IJmeerlijn hoeft er volgens hem pas in de periode 2020-2025 te liggen.

Duidelijke richting

Ook Amsterdam juicht toe dat het kabinet ''een duidelijke richting'' heeft gekozen. ''Het is logisch dat er nog vragen zijn over de financiële haalbaarheid'', stelt wethouder Maarten van Poelgeest.

''Maar het moet mogelijk zijn om binnen twee jaar een goed dichtgetimmerd plan op tafel te leggen.''

Milieudefensie

Milieudefensie is teleurgesteld dat het kabinet niet expliciet heeft gekozen voor een open IJmeer. Het kabinet stelt dat de uitbreiding van Almere noodzakelijk is om te voorkomen dat het Groene Hart wordt volgebouwd. Milieudefensie deelt deze mening niet.

''Met de keuze voor woningbouw in het IJmeer en een IJmeerbrug wordt juist een uniek open natuurgebied aangetast'', stelt een zegsman.

Almere

Het kabinet wil dat Almere de vijfde stad van het land met 350.000 inwoners wordt. Uitbreiding vindt plaats in westelijke richting. Almere wil tot 2030 60.000 nieuwe woningen bouwen.

De gemeente krijgt onder meer een volwaardige hogeschool. De ministeries van Onderwijs en VROM trekken eenmalig 20 en 17 miljoen euro uit voor het plan van Almere en Hogeschool Windesheim om het hoger onderwijs in Flevoland van de grond te krijgen.