DEN HAAG - De overheid kan mensen straks gerichter waarschuwen voor rampen en gevaarlijke situaties. Naast de bestaande sirenes komt er een systeem waarbij tekstberichten op mobiele telefoons worden ingezet om alarm te slaan.

De berichten worden verstuurd naar alle mobieltjes in een bepaald gebied. De autoriteiten kunnen in het bericht aangeven wat er aan de hand is en hoe er moet worden gehandeld.

Ook mensen die niet in het rampgebied wonen maar daar wel zijn, worden zo gealarmeerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees vrijdag naar aanleiding van de ontsnapte gaswolk in Friesland op de komst van deze zogeheten 'cell broadcast'-techniek.

Sirene

Uit onderzoek blijkt volgens hem dat vrijwel iedereen weet wat je moet doen als de sirene gaat: ga naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar de rampenzender. Maar in de praktijk wordt daar niet altijd naar gehandeld.

Ook bij het incident in Dronrijp trok niet iedereen zich wat aan van de sirenes en gingen sommigen juist de straat op. Dat fenomeen doet zich vaker voor, aldus de woordvoerder.

Hij verwacht dat de nieuwe alarmeringstechniek via gerichte tekstberichten kan helpen om mensen ervan te overtuigen dat ze echt naar binnen moeten gaan, ook al is het gevaar niet direct zichtbaar.

Lokale zaak

Op de klachten van inwoners van Dronrijp over de informatievoorziening en het tijdstip waarop de sirenes te horen waren, kon de zegsman niet ingaan.

Volgens hem is dat een lokale zaak. De burgemeester van Dronrijp heeft een evaluatie naar de gang van zaken aangekondigd.