DEN HAAG - Nederland wordt verboden terrein voor de grijze eekhoorn, de Pallas' eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn.

Minister Gerda Verburg (LNV) heeft vrijdag bekendgemaakt dat ze de handel en het houden van deze dieren gaat verbieden. De uitheemse eekhoorns vormen volgens haar een bedreiging voor de rode eekhoorn, die van nature in Nederland voorkomt.

Het besluit is het resultaat van een studie naar 38 uitheemse eekhoornsoorten die in Nederland in dierenwinkels verkrijgbaar zijn.

In de praktijk is namelijk niet te voorkomen dat deze dieren soms ontsnappen en zich in Nederland verspreiden.

Grijze eekhoorn

In Engeland is de rode eekhoorn al op veel plaatsen verdrongen door de grijze eekhoorn. Het beestje is daar, in België, Australië en Japan al verboden.

De grijze eekhoorn en de Pallas' eekhoorn kunnen ook schadelijke ziektes overbrengen op mensen. De Pallas' eekhoorn staat bovendien bekend om zijn vraatzucht, die kan leiden tot schade aan huizen en kabels.

Siberische grondeekhoorn

Uit de studie is verder gebleken dat de Siberische grondeekhoorn, de Chinese boomeekhoorn, de Japanse eekhoorn, de Amerikaanse rode eekhoorn en de Kaukasus eekhoorn een matig ecologisch risico vormen.

Verburg wil verspreiding van deze diertjes voorkomen met voorlichtingscampagne voor hobbyhouders.

Juridisch traject

Het zal overigens nog wel even duren voordat het verbod op de drie eerder genoemde diertjes in werking treedt, omdat het nog langs een lang juridisch traject moet. Het verbod zal ook gaan gelden voor mensen die de diertjes voor hun hobby hebben.

Het ministerie zal met hen in overleg treden om te kijken naar en diervriendelijke oplossing. Gedacht wordt aan sterilisatie van de diertjes, opdat ze zich na een eventuele ontsnapping niet kunnen voortplanten in het wild.