DEN HAAG - De rechters van het Joegoslavië-Tribunaal hebben donderdag besloten dat de voormalige Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic een advocaat krijgt toegewezen.

Dat is volgens de rechters de beste manier waarop de zaak verder behandeld kan worden, nu Karadzic herhaaldelijk heeft geweigerd naar de rechtszaal te komen.

Het besluit leidt wel tot een flinke vertraging.

De zaak zal op maandag 1 maart 2010 worden voortgezet. ''Van geen enkele advocaat, niet eens de meest ervaren en efficiënte, kan verwacht worden de verdachte bij te staan zonder voldoende voorbereidingstijd'', zo staat in het besluit.

Advocaat

De griffie van het tribunaal moet van de rechter een advocaat zoeken die de zaak van Karadzic op zich gaat nemen.

Een advocaat vinden zal niet zonder slag of stoot gaan. De griffie van het Joegoslavië-Tribunaal heeft een lijst met geschikte advocaten, uit wie de rechters kunnen kiezen, maar het is de vraag of een advocaat wil meewerken.

De rechters gaan mogelijkerwijs op zoek naar een advocaat die de zaak al kent. Dat zou iemand kunnen zijn die momenteel deel uitmaakt van het juridisch team dat Karadzic bijstaat.

Op die manier zou de zaak, zoals donderdag besloten, in maart kunnen beginnen. Wordt echter een advocaat gekozen die het dossier niet kent, dan kan dat weer leiden tot extra vertraging.

Radovan Karadzic vindt dat het toewijzen van een advocaat niets oplost. ''Hij heeft nog steeds meer tijd nodig om zich voor te bereiden. Drie maanden is niet genoeg'', aldus Marko Sladojevic, juridisch adviseur van de voormalige president van de Republika Srpska.

Zelfverdediging

Karadzic zijn recht op zelfverdediging is niet geheel afgenomen. Hij mag moties indienen, zich bezighouden met de dagelijkse gang van zaken en zich verder voorbereiden. Dat recht is echter niet oneindig, aldus het besluit van het VN-hof.

Als Karadzic in maart wederom niet verschijnt of op een andere manier de behandeling van zijn zaak ophoudt, dan zal de rechter hem alsnog het recht op zelfverdediging ontnemen.

Hij mag dan geen gebruik meer maken van zijn juridisch team van adviseurs en de toegewezen advocaat zal de zaak volledig overnemen.

Meewerken

Mocht Karadzic besluiten om mee te werken, dan zal hij zichzelf moeten verdedigen. Ook de toegewezen advocaat zal bij het proces aanwezig zijn. Op die manier kan op elk moment besloten worden om de advocaat de zaak over te laten nemen.

Karadzic stelt zeker nog acht maanden nodig te hebben voor een gedegen verdediging. De advocaat kan daar volgens hem niets aan veranderen.

''Karadzic wil echter wel constructief verder werken, dus we gaan dit bespreken en waarschijnlijk volgende week een motie indienen'', aldus Slodojevic.