AMSTERDAM - In Den Haag wordt in het voorjaar het Antiterrorisme Instituut gelanceerd. Er komt geen nieuw gebouw, maar bij welke organisatie de internationale instelling intrekt is nog onbekend.

Minister van Buitenlandse Zaken schrijft woensdag aan de Tweede Kamer dat hij er de komende vijf jaar jaarlijks een half miljoen euro voor uittrekt.

Instellingen die het nieuwe instituut denken te kunnen huisvesten, kunnen inschrijven op een zogenoemde subsidietender.

Verhagen geeft met zijn besluit een vervolg aan een vorig jaar unaniem aangenomen motie van CDA-Kamerlid Coskun Çörüz.

Preventie

Het instituut gaat zich vooral richten op de preventie en analyse van terrorisme. Hiervoor moeten de factoren die bijdragen aan de keuze van individuen en groepen voor terrorisme worden blootgelegd en maatregelen worden bedacht om die weg te nemen.

Wereldwijd is relatief nog weinig inzicht in de processen die leiden tot gewelddadig extremisme, aldus Verhagen.

Mensenrechten

Het internationale instituut moet hier verandering in brengen door kennis en onderzoek over beleid en praktijk uit te wisselen en trainingen, workshops en onderzoeksplekken aan te bieden.

De beste verdediging tegen terrorisme is volgens de CDA-bewindsman het bevorderen van de rechtsstaat en het respect voor mensenrechten.

Verdrukking

De afgelopen jaren lag het accent meer op repressieve maatregelen, waardoor mensenrechtenaspecten geregeld in de verdrukking kwamen.

Na de vijfjarige subsidieperiode moet het instituut zelfvoorzienend kunnen opereren. Andere, nationale en internationale, financieringsbronnen en multinationale organisaties als de EU en de VN moeten de positie van het instituut dan versterken.