DEN HAAG - Rotterdam mag verder met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dat liet de Raad van State woensdag weten. De Raad tornt niet aan het goedkeuringsbesluit van de provincie Zuid-Holland over het bestemmingsplan Maasvlakte 2.

De uitbreiding van de Maasvlakte kan met 2000 hectare doorgaan.

De bezwaren van de Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe Waterweggebied en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne zijn ongegrond verklaard.

De klagers vreesden aantasting van een natuurgebied en verslechtering van de luchtkwaliteit. Bovendien zou er door de uitbreiding meer verkeer komen.

De Raad is het daar gedeeltelijk mee eens, maar vindt dat er genoeg compensatiemaatregelen worden genomen.

Aparte vergunningen

Ongeveer de helft van de uitbreiding is bestemd voor havenbekkens, vaar-, spoor- en autowegen en zeewering. De andere helft is bestemd voor bedrijventerreinen. Voor de exacte invulling moeten nog aparte vergunningen komen.

In 2005 boog de Raad van State zich ook al over de Tweede Maasvlakte. Een aantal kabinetsbesluiten daarover werd destijds vernietigd. Het kabinet heeft die gebreken in die besluiten hersteld.

Tegen de woensdag gedane uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk.