DEN HAAG - Turken in Nederland zijn voortaan veel minder geld kwijt als ze hun verblijfsvergunning willen verlengen. Tot nu toe moesten ze daarvoor 188 euro aan leges betalen. Dat wordt 41 euro.

Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie besloten nadat het Europees Hof van Justitie haar in september op de vingers had getikt, omdat Turken hier veel hogere leges moesten betalen dan burgers uit EU-landen.

Te veel betaalde leges worden deels terugbetaald. Daarmee is een bedrag van 250.000 euro gemoeid. Door het lagere tarief loopt de Staat jaarlijks ongeveer 4 miljoen euro mis, schreef Albayrak dinsdag aan de Tweede Kamer.

Ze kondigt verder aan dat het voor buitenlanders vanaf half november fors duurder wordt om een verblijfsvergunning te krijgen. De verhoging is volgens de bewindsvrouw nodig om de kosten van de geleverde dienst van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te dekken.

Inreisvisum duurder

Ook het inreisvisum voor kennismigranten wordt drie keer zo duur. Dat kost in het vervolg 750 euro. Albayrak verwacht niet dat daardoor minder kenniswerkers hierheen komen, omdat volgens haar uit onderzoek is gebleken dat de hoogte van de leges geen beslissende invloed daarop heeft. Vaak worden de leges door de werkgever betaald.

Wie na verlies of diefstal een vervangend verblijfsdocument wil, is 100 euro kwijt. Vorig jaar werden bijna 7800 vervangende documenten verstrekt.